Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33241 17.08.2018 tööde teostamise
aruanne
Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp
30763 29.08.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Kirjutuslaua restaureerimistööde tegevuskava Kunstipärandi nõunik, Grete Nilp