Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13234 15.03.2010 hooldusjuhend,
tegevuskava
Roosa kiriku vana altarimaali "Kolgata" restaureerimise programm.
Koostas Malle-Reet Heidelberg.
25.02.2010

Tellija: Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk