Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29172 02.02.2017 tööde teostamise
aruanne
Ikooni restaureerimistööde aruanne Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo
27035 30.03.2016 hooldusjuhend,
tegevuskava
Kallaste vanausuliste palvela ikooni Sakarja ja Taavet restaureerimistööde kava. Kunstipärandi valdkonna juht - osakonnajuhataja, Linda Lainvoo