Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
9402 29.05.2008 hooldusjuhend,
tegevuskava
Reg.nr. 7898
Restaureerimistöö programm.
Jaan Märss, 29.04.2008

Tellija: Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor, Ülle Jukk