Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34832 09.04.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused koos tegevuskavaga bürooruumi nr. 3 remont-restaureerimiseks korterelamu Weizenbergi tn. 14 keldrikorrusel. Tellija: Kadrioru Stuudio OÜ. muinsuskaitse osakonna eeslinnade peaspetsialist, Marleen Mihkelson
30886 14.09.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Tallinn, A. Weizenbergi t 14 hoone osalise restaureerimise (trepikojad) muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
29280 20.02.2017 projekti
kooskõlastus
Weizenbergi 14 sadeveekanalisatsioon, drenaaž ja hoovi heakord. Põhiprojekt TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
28035 11.08.2016 uuringute aruanne Weizenbergi 14 trepikodade värviuuringute aruanne TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
27583 02.06.2016 muinsuskaitse
eritingimused,
konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Tallinn, A. Weizenbergi t 14 hoone trepikodade remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimistööde tegevuskava. Koostanud Aleksandr Pantelejev TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
15038 24.01.2011 projekti
kooskõlastus
Weizenbergi 14 remont-restaureerimise ja laiendamise põhiprojekti täiendus, katusekorruse väljaehitamise lahenduse muudatus TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
14063 22.07.2010 projekti
kooskõlastus
Weizenbergi tn 14 arhitektuurne põhiprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
13711 27.05.2010 projekti
kooskõlastus
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne; korter 4 remont TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
11937 16.07.2009 projektieelne
kooskõlastus
Weizenbergi 14-4 akende tööjoonised TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
11821 29.06.2009 projekti
kooskõlastus
Weizenbergi tn 14 arhitektuurne tööprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro