Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37723 25.05.2020 tööprojekti
kooskõlastus
Ventilatsiooni teostusjoonis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
36243 24.10.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Lootsi t. 8 krundile hoone ehitamiseks muinuskaitse eritingimused
Tellija: EHC Lootsi OÜ
Eeslinnade peaspetsialist, Aljona Kamenik
28930 27.12.2016 tööde teostamise
aruanne
Lootsi tn 8 hoone laienduse ja rekonstrueerimise Mk järelevalve ARUANNE TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
28761 05.12.2016 projekti
kooskõlastus
Reidi tee I etapp Jõe tänavast Pikksilma tänavani. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
28685 24.11.2016 projektieelne
kooskõlastus
Pääsla olmeploki laienduse ja rekonstrueerimise eskiis TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
25642 27.08.2015 projekti
kooskõlastus
Ärihoone laienduse ja rekonstrueerimise eelprojekt. Töö nr T-02-02-2015. Omanik Lootsi OÜ. Arhitektid Tim Saan ja Tõnu Saan TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
25150 08.06.2015 projekti
kooskõlastus
Tallinnas, Lootsi 6 arendus. Sadamaladude ümberehitus kaupluseks. Töö nr AE-02.1-13 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
24829 21.04.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Lootsi t 8 krundile hoone ehitamise muinsuskaitse eritingimused. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
24653 30.03.2015 trassi kooskõlastus Lootsi tn 6 teed ja tehnovõrgud, põhiprojekt TKVA spetsialist, Anneli Jüristo
23515 30.09.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Lootsi 6 (endise Lootsi 8 põhjapoolne hooneosa). TLPA peaspetsialist, Artur Ümar