Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38308 19.08.2020 projektieelne
kooskõlastus
Üksikelamu renoveerimisprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
31054 04.10.2017 projekti
kooskõlastus
Kahe korteriga elamu ümberehitamine ja laiendamine TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
29763 24.04.2017 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Narva mnt 57/1 muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
28837 14.12.2016 projekti
kooskõlastus
Narva mnt 57/1 ümberehitamise ja laiendamise projekti muudatus TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
25561 13.08.2015 projekti
kooskõlastus
Korterelamu. Eelprojekt. Hoone ümberehitamine ja laiendamine, piirdeaed, välisvõrgud, vert.planeering. Seletuskiri ja joonised. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
24764 projekti
kooskõlastus
24763 16.04.2015 projekti
kooskõlastus
Narva mnt 57/1 Tallinn Korterelamu rekonstrueerimine ja laiendamine. Toomas Tamla
24446 27.02.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Elamu Narva mnt 57 viimistlusuuringute aruanne ja muinsuskaitse eritingimused hoone restaureeimiseks ning katusekorruse kasutuselevõtuks eluruumidena TKVA spetsialist, Anneli Jüristo
23994 16.12.2014 uuringu tegevuskava Elamu Narva mnt. 57, 1931. a. UURINGUTE TEGEVUSKAVA Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
6973 25.05.2007 projekti
kooskõlastus
õuepealse abihoone välisviimistluse projekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro