Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
18980 09.10.2012 kooskõlastus Fundamnetaalreeperi asetamine.

Tingimusega:
Kui tööd tehes avastatakse inimluud on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama sellest Muinsuskaitseametile ja vallavalitsusele.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12002 03.08.2009 üldplaneering Audru valla üldplaneering.
Tellija Audru VV
Koostaja AS Pöyry Entec
2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent