Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28166 05.09.2016 projekti
kooskõlastus
Pärnu-Jaagupi kergliiklustee põhiprojekt
Töö nr ET6094
Tellija Halinga Vallavalitsus
Koostaja Reet Hõbenik
Tallinn 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17690 28.03.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Pärnu-Jaagupi ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide uuringud ja projekteerimine
Nr PR-15-151-11
Tellija AS Mako
Koostaja H.Mestapalu, R.Saido
Tallinn 2012

Tingimustega:
1. Ohvripärn "Riinu" juures 10m on vajaliktagada arheoloogilised uuringud järelevalve mahus
2. Kiriku tee lõik 1 ja Jakobi tänaval on vajalik tagada arheoloogilised uuringud järelevalve mahus
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
17588 12.03.2012 üldplaneering Halinga valla üldplaneering
Koostaja: Halinga VV, AB Novel OÜ
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
12517 10.11.2009 detailplaneering Pärnu-Jaagupi ja Libatse vahelise kergliiklustee I etapi detailplaneering. Töö nr 28115. Koostaja OÜ AB Büroo. Algataja Halinga Vallavalitsus. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Karin Vimberg