Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31081 10.10.2017 projekti
kooskõlastus
Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärk. Põhiprojekt. Tellija: Pärnu LV. KKK märkused parandatud, väljavõte METst lisatud. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
30671 21.08.2017 projekti
kooskõlastus
Pärnu, Rüütli plats - arhitektuur, konstruktsioon, elekter, teed, valgustus, vesi-kanalisatsioon, tänavavalgustus, haljastus - põhiprojekt. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja, Peeter Nork
28335 03.10.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Rüütli platsi muinsuskaitse eritingimused restaureerimisprojekti koostamiseks
Töö nr 05ET14
tellija Pärnu LV
koostaja Mart Hiob, Karl Hansson
Tartu 2016
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
26180 18.11.2015 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pärnu Kuninga tänava Põhikooli katuse restatureerimistööde teostatud tööde aruanne
koostaja Reelika Mitrovski
Pärnu 2015
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21925 27.01.2014 projekti
kooskõlastus
Kuninga tn 29, Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli elektritööde põhiprojekt. Koostaja: Arcus Projekt OÜ Tellija: Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
21746 13.12.2013 projekti
kooskõlastus
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli tuleohutuspaigaldise põhiprojekt. Koostaja: Arcus Projekt OÜ Tellija: Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
17391 22.02.2012 ettekirjutused,
tööde peatamine
vastavalt MuKS § 35 lg 6 Lääne-Eesti Päästekeskuse ettekirjutusega esitatavad järgnevad nõuded:
1. Kohustada Pärnu Linnavalitsust tagama Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli võimlahoonele paigaldatud piksekaitsesüsteemi täieliku kontrolli läbiviimine.
2. Kohustada Pärnu Linnavalitsust tagama Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli koolihoones ja võimlahoones elektripaigaldiste tehnilise kontrolli teostamine vastavat akrediteeringut omava ettevõtte poolt.
3. Kohustada Pärnu Linnavalitsust tagama Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli võimlahoones paikneva tuletõrje voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhususe kontrolli läbiviimine vastavat akrediteeringut omava ettevõtte poolt.
4. Kohustada Pärnu Linnavalitsust tagama Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli võimlahoones paikneva tuletõrje voolikusüsteemi kasutusjuhendite olemasolu.
5. Kohustada Pärnu Linnavalitsust tagama Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli koolihoones evakuatsioonivalgustuse paigaldusjooniste olemasolu.
6. Kohustada Pärnu Linnavalitsust tagama Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli koolihoones soklikorrusel paikneva söökla evakuatsiooniteele evakuatsioonivalgustuse paigaldamine toimimisajaga vähemalt üks tund.
7. Kohustada Pärnu Linnavalitsust tagama Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli koolihoones korrustest omaette tuletõkkesektsioonide moodustamine.

Kooskõlastus on tingimustega:
1. Moodustavad tuletõkkesektsioonid ja sellega kaasnevad ehitustööd ei tohi kahjustada hoone siseruumide avatud detaile, ehituselemente ja -konstruktsioone. Tagatud peab olema ruumistruktuuri säilimine.
2. Evakuatsiooniteele paigaldatavad evakuatsioonivalgustus valida mittedominantne, interjööri sobiv, konsulteerida sisekujundajaga.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13161 02.03.2010 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pärnu Poeglastegümnaasiumi hoone kantseleitiiva ruumide muutmine.
Muinsuskaitse järelevalve aruanne
Tellija Pärnu Kuninga tn Põhikool
Koostja Eduard Rajari
Pärnu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11043 23.02.2009 projekti
kooskõlastus
Kuninga tn Põhikooli automaatne tulekahjusiganalisatsioonisüsteem. Põhiprojekt.
Nr TJ-1551-01.09
Tellija Pärnu LV
Koostaja Ilvi Rimm
Tartu 2009

Võimalusel kasutada olemasolevaid läbiviike.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
8388 14.12.2007 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli soklikorruse aknaava tegemise ehitusjärelvalve aruanne
Nr 07117
Tellija Pärnu LV
Koostaj Ludvig Tammann
Pärnu 2007
Pärnumaa nõunik, Nele Rent