Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34001 19.11.2018 projekti
kooskõlastus
Riia mnt ohutussaared. Eskiisprojekt
Töö nr 004-18
Tellija
Koostaja R.Laugason
Tallinn 2018

1. Enne tööde algust taotleda tööde luba.
2. Kanda ajaloomälestised Pärnu vana kalmistu (reg-nr 8330) ja II MS hukkunute ühishaud (reg-nr 8329) seletuskirja ja joonistele.
3. Juhul kui ööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama sellest Muinsuskaitseametile ja linnavalitsusele.
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21783 19.12.2013 detailplaneering 8330 - Pärnu Vana kalmistu kaitsevöönd. Liiva tn 8c ja 8f kinnistute detailplaneering. Koostaja: AB Riho Jagomägi FIE Tellija: AS Laarmann ja Ko, OÜ Liivaluite Arendus Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
20408 29.05.2013 projekti
kooskõlastus
8330 - Pärnu Vana kalmistu kaitsevöönd, Riia mnt 74 Tiina Konsumi müügisaali laienduse eelprojekt. Koostaja: Pärnu EKE Projekt Tellija: Hermes Pärnu AS Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
18322 21.06.2012 tööprojekti
kooskõlastus
Riia mnt. ja Kastani tn. ristmiku valgusfoori elektrivarustuse tööprojekt, Riia mnt T5, Pärnu, Pärnumaa.
LS0212, 198524
Töö nr.: 12705P
Tellija : OÜ Elektrilevi
Koostaja: Karmo Lillepõld, Enn Kipasto
Pärnu 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18211 07.06.2012 detailplaneering Suur- Jõe tn 43 ja 43a kinnistute detailplaneering.Pärnu Vana kalmistu kaitsevöönd, reg 8330 Pärnu LV muinsuskaitse peaspetsialist, Liina Hansen
13675 25.05.2010 projekti
kooskõlastus
Suur-Jõe 43 8 korteriga elamu ehitamise põhiprojekt. Arhitektuurne osa.
Nr F0913-PP
koostaja Riho Jagomägi
tellija AS Laarmann ja Ko
Pärnu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
13674 25.05.2010 projekti
kooskõlastus
Suur-Jõe 43a 8 korteriga elamu ehitamise põhiprojekt. arhitektuurne osa.
Nr F0913A-PP
koostaja Riho Jagomägi
tellija AS Laarmann ja Ko
Pärnu 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
11580 25.11.2009 detailplaneering Suur-Jõe 43 ja 43a kinnistute detailplaneering.
Nr Y0815-DP
Tellija: Pärnu LV, Laarmann ja KO AS
Koostaja Riho jagomägi
Pärnu 2009
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
3694 14.11.2005 kooskõlastus Riia mnt 87 kinnistu detailplaneeringu lähteülesanne.
Koostaja: Piret Looveer

Pärnu vana kalmistu kaitsevöönd
Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits
2527 04.07.2000 kooskõlastus reg nr 8330; Pärnu Vana kalmistu; rekonstrueerimise projekt. Koostanud Piret Müüripeal. Pärnumaa vaneminspektor, Eduard Rajari