Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36637 16.12.2019 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Pätsi katastriüksuse valgustusega jalgtee muinsuskaitseliste tööde aruanne
Töö nr -
Tellija Tahkuranna VV
Teostaja Janek Bahovski
Pärnu 2019
Pärnumaa nõunik, Helle-Triin Hansumäe
30230 16.06.2017 projekti
kooskõlastus
Pätsi katastriüksuse valgustusega jalgtee muinsuskaitse eritingimused ja ehitusprojekt. Põhiprojekt
Töö nr 160217
Tellija Tahkuranna VV
Koostaja Tiina Tuulik
Tallinn 2017
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
29054 17.01.2017 projektieelne
kooskõlastus
Projekteermistingimuste eelnõu Pätsi kinnistule valgustusega jalgtee ehitusprojekti koostamiseks Pärnumaa nõunik, Nele Rent
21951 29.01.2014 tööde teostamise
aruanne
PRESIDENT KONSTANTIN PÄTSI MÄLESTUSSAMBA KONSERVEERIMISE ARUANNE I, II
Koostaja: Kalli Holland, Merike Limberg
2011, 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
18519 30.07.2012 uuringu tegevuskava K.Pätsi mälestussamba konserveerimise tööde kava
Koostaja Merike Limberg
Tallinn 2012
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
14951 29.12.2010 tööprojekti
kooskõlastus
K.Pätsi platsi kuibendussüsteemi rekonstrueerimise tööprojekt
Koostaja Raimo Saar
tellija Tahkuranna Vallavalitsus
Tahkuranna 2010
Pärnumaa nõunik, Nele Rent
7787 21.09.2007 kooskõlastus K.Pätsi mälestusmärgi ümruses puude raiumine vastavalt haljastusprojektile. Pärnumaa nõunik, Nele Rent
1369 17.05.2004 kooskõlastus Mälestusmärgi ümbruse kujundusprojekt. AB Büroo OÜ. Maastikuarhitekt Remi Kübar. Tellija Tahkuranna Vallavalitsus. Muinsuskaitseameti Pärnumaa vaneminspektor, Tarvi Sits