Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
41483 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  OÜ Edepol 09.09.2021
41354 tööde teostamise
aruanne
  Maalingute Restaureerimise OÜ 24.08.2021
41026 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
  Maalingute Restaureerimise OÜ 16.07.2021
39458 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
  osaühing Arcus Projekt 07.01.2021
39178 uuringute aruanne   Osaühing Vana Tallinn 08.12.2020
39082 projekti
kooskõlastus
  osaühing Arcus Projekt 30.11.2020
39081 uuringute aruanne   osaühing Arcus Projekt 30.11.2020
39043 tööde teostamise
aruanne
  OÜ Edepol 25.11.2020
38216 hooldusjuhend,
tegevuskava
  kodu soojaks OÜ 05.08.2020
37730 projekti
kooskõlastus
  Hüüp OÜ 26.05.2020