Nr. Tüüp Pealkiri Projekteerija / kooskõlastuse saaja Antud
28578 projekti
kooskõlastus
  Hüüp OÜ 09.11.2016
27882 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  Osaühing Termopilt 13.07.2016
26738 hooldusjuhend,
tegevuskava
  osaühing Arcus Projekt 22.02.2016
25347 muinsuskaitse
eritingimused
  Muinsuskaitseamet 06.07.2015
23654 projekti
kooskõlastus
  osaühing Arcus Projekt 22.10.2014
23653 uuringute aruanne   osaühing Arcus Projekt 22.10.2014
23633 uuringu tegevuskava   osaühing Arcus Projekt 20.10.2014
23611 ekspertiisid   Hüüp OÜ 15.10.2014
22912 tööprojekti
kooskõlastus
  Enersense Aktsiaselts 30.06.2014
22724 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
  osaühing Arcus Projekt 02.06.2014