Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
33773 01.11.2018 uuringute aruanne Vedru, Gurly. 2017. Aruanne arheoloogilisest järelevalvest Juuru kiriku ümbruses (8364, 11885, 15165, 15166, 15167, 15168, 15169; Juuru alevik, Juuru vald; Raplamaa), Purila asulakohal (12204; Purila küla, Rapla vald, Raplamaa) ning Pirgu küla lohukivi (11899; Pirgu küla, Juuru vald, Raplamaa) kaitsevööndites 2017. aastal. Arheoloogiakeskus MTÜ. Tallinn. Tellija: Corle OÜ Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
28801 12.12.2016 uuringu tegevuskava Vedru, Gurly. Arheoloogiliste järelevalvetööde kava Juuru ja Rapla valla mälestistel ja nende kaitsevööndites. MTÜ Arheoloogiakeskus. 01.12.2016 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
27642 09.06.2016 projekti
kooskõlastus
Kultusekivi reg-nr 11899 kaitsevööndi vahetu lähedus; Kultusekivi reg-nr 11883 kaitsevöönd; Asulakoha reg-nr 12204 kaitsevööndis; Kalmistu reg-nr 11885, Juuru kirikaia kabeli reg-nr 15167, Juuru kiriku reg-nr 15165, Juuru kirikaia reg-nr 8364, Juuru kirikaia piirdemüüri värava ja päikesekellaga reg-nr 15166, Juuru pastoraadi peahoone reg-nr 151678, Juuru pastoraadi piirdemüüride reg-nr 15169 ühine kaitsevöönd. ELA084 Prillimäe-Järlepa-Hagudi-Juuru lõigu projekteerimise ja ehitus (Corle OÜ töö nr HT0174). Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
26054 28.10.2015 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Hauaplatsile hauakivi paigaldamise eskiis. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso