Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32133 09.03.2018 projekti
kooskõlastus
Kohila-Adila 10kV fiidri rekonstrueerimine, Kohila vald, rapla maakond; Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
11119 09.03.2009 detailplaneering Kalmu kinnistu detailplaneering. Tellija: EELK, Hageri Lambertuse kogudus. Planeerija: Toomas Põld. Krundi põhjapoolne külg jääb kalmistu kaitsevööndisse, rajatav hoone planeeritakse krundi lõuna ossa. Muinsuskaitseameti Raplamaa vaneminspektor, Armin Rudi