Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
39349 23.12.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Koostaja: Buune Projekt OÜ, vastutav isik: Juhan Põld
Tellija: EELK Hageri Lambertuse Kogudus
Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
39348 23.12.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Koostaja: Buune Projekt OÜ, vastutav isik: Juhan Põld
Tellija: EELK Hageri Lambertuse Kogudus
Raplamaa nõunik, Andrus Rospu
33487 19.09.2018 seisukoht taotlusele
või eskiisile
Ahju ja pliidi projekt. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
31942 02.02.2018 projekti
kooskõlastus
Hageri palvemaja restaureerimise ja rekonstrueerimise põhiprojekt. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
23932 15.08.2014 projekti
kooskõlastus
Hageri Vennastekoguduse palvemaja restaureerimise projekt OSA1: suure saali põrand Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
23769 10.11.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Hageri vennastekoguduse palvemaja muinsuskaitselised eritingimused. Koostatud 2006.a. Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
23763 10.11.2014 projekti
kooskõlastus
HAGERI VENNASTEKOGUDUSE PALVEMAJA REG. 8379 RESTAUREERIMISE EHITUS-ARHITEKTUURNE PROJEKT Raplamaa nõunik, Mikk Mutso
21954 30.01.2014 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Hageri vennastekoguduse palvemaja lae ja seinte taastamistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja OÜ Buune Projekt, Juhan Põld. Tellija EELK Hageri Lambertuse kogudus.
KKK 266, 07.01.2014.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
20487 06.06.2013 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Hageri vennastekoguduse palvemaja 2013. aastal teostatavate lae ja seinte tööde kava. Koostaja OÜ H. Uuetalu, Andrus Uuetalu. Tellija EELK Hageri Lambertuse Kogudus.
Troika M. Kinks 21.05.2013, P. Nork 21.05.2013.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf
19804 04.03.2013 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Hageri vennastekoguduse palvemaja katuse taastamistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Tellija EELK Hageri Lambertuse kogudus, koostaja Juhan Põld, OÜ Buune Projekt.
Aruanne on koostatud 2011.-2012. aastal teostatud katuse taastamistööde ning seenkahjustusega vahelae taastamistööde kohta.
Muinsuskaitseameti Rapla maakonna vaneminspektor, Karen Klandorf