Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
17783 11.04.2012 projekti
kooskõlastus
Karksi-Nuia linna vee-ja olmekanalistsiooni torustike tööprojekt. Töö nr.V97-12 Koostas Reaalprojekt OÜ, Tea Tõnts, Kairi Juurik Tellija Iivakivi AS Viljandi, märts 2012 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
15894 21.06.2011 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Rahumäe kalmistu kabel, reg.nr.8419 Kabeli katuse remondi muinsuskaitseline aruanne. Koostas Andri Ksenofontov Tellija Karksi vald Tallinn, 2011 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
12959 27.01.2010 projekti
kooskõlastus
Rahumäe ja Arumäe tänavate Karksi-Nuia linnas tänavate ja tehnovõrkude rekonstrueerimise tööprojekt. Töö teostaja Reaalprojekt OÜ, Edi Pangsepp. Viljandi 2010 Tellija AS Iivakivi Mälestise Rahumäe kalmistu kaitsevöönd Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
8942 17.03.2008 projekti
kooskõlastus
Karksi-Nuia Rahumäe kalmistu, reg nr 8419, kabeli katuse remondi projekt. Koostaja Tiia Kallas. Tellija Karksi Vallavalitsus. KKK nr.123, 12.02.2008 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
8941 17.03.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Rahumäe kalmistu, reg nr 8419, kabeli restaureerimisprojekti koostamiseks. Karksi-Nuia linn Koostaja Tiia Kallas. Tellija Karksi Vallavalitsus. KKK nr.123, 12.02.2008 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
8799 25.02.2008 projekti
kooskõlastus
Karksi-Nuia Eesti Vabadussõja mälestussamba pargi ja lähiala põhiprojekt, mälestise Rahumäe kalmistu reg nr 8419 kaitsevööndis. Koostaja Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ, maastikuarhitekt Kreeta Sipelgas. Tellija Karksi Vallavalitsus. KKK nr.123, 12.02.2008 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
4802 21.06.2006 detailplaneering Karksi -Nuia kvartalites 18,35,36,osa-alade detailplaneering Eesti Vabadussõja mälestuse jäädvustamiseks vabadussamba püstitamiseks koha leidmiseks, parkla rajamiseks ja lähiümbruse haljastuse planeerimiseks. Koostaja Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ Tartu Tellija Karksi Vallavalitsus KKK nr.82, 13.06.06 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi