Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31145 17.10.2017 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Mart Saare majamuuseumi muuseum-külastuskeskuseks kohandamine, I ja II korruse siseviimistlustööd. Maja, kus elas ja töötas Mart Saar, reg-nr 8447 Koostas Alo Peebo Tellija Viljandi Muuseum Aruanne heaks kiidetud kokkuleppel RAO peainspektor Ilme Mäesalu, peaspetsialist Merle Kinksi, JVO juhataja Peeter Norki ja asetäitja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
30585 04.08.2017 projekti
kooskõlastus
Hüpassaare majamuuseumi kuur- panipaik
Eskiisprojekt
Tellija: Villjandi Muuseum
Koostaja: E. Pikkpõld
Kooskõlastatud kokkuleppel: Peeter Nork
Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor, Mari-Liis Paris
29623 04.04.2017 projekti
kooskõlastus
Suure-Jaani vald Karjasoo küla Hüpassaare. Maja kus elas ja töötas Mart Saar, reg nr 8447, muuseum-külastuskeskuseks kohandamise põhiprojekt. Muudatusprojekt. Koostaja arhitekt Jaak Reinula. Tellija Viljandi Muuseum. Kooskõlastatud kokkuleppel RAO peainspektor Ilme Mäesalu, peaspetsialist Merle Kinksi, JVO juhataja Peeter Norki ja asetäitja Reelika Niiduga Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
24919 04.05.2015 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Suure-Jaani vald Karjasoo küla Hüpassaare. Maja, kus elas ja töötas Mart Saar, reg-nr 8447. Mart Saare majamuuseumi WC ehitamine ja restaureerimine (endine panipaik). Muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostaja OÜ Silindia Ehitus, insener Leili Männik. Tellija Viljandi Muuseum.
Kooskõlastamise komisjoni koosoleku protokoll nr.299, 21.04.2015
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
23768 10.11.2014 projekti
kooskõlastus
Suure-Jaani vald Karjasoo küla Hüpassaare. Maja kus elas ja töötas Mart Saar, reg nr 8447, muuseum-külastuskeskuseks kohandamise põhiprojekt. Koostaja Proff Projekt OÜ, arhitekt Jaak Reinula, insener Sven Reiss. Tellija Viljandi Muuseum. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.193, 21.detsember 2010
Korduv kooskõlastus Viljandi muuseumi taotluse alusel
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
23766 10.11.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Suure-Jaani vald Hüpassaare Karjasoo küla. Mart Saare majamuuseumi, reg nr 8447, restaureerimise ja remondi muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Reinula ja Stern OÜ, arhitekt Jaak Reinula. Tellija Viljandi Muuseum. Viljandi, 2009 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.166, 24.11.2009
Korduv kooskõlastus Viljandi Muuseumi taotluse alusel
Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
17648 20.03.2012 tööde teostamise
aruanne
Mart Saare majamuuseumi restaureerimise aruanne, Karjasoo küla Suure-Jaani vald Aruande koostas Eldur Kalmann Viljandi, märts 2012 Tellija Riigi Kinnisvara As Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
14943 28.12.2010 projekti
kooskõlastus
Suure-Jaani vald Karjasoo küla Hüpassaare. Maja kus elas ja töötas Mart Saar, reg nr 8447, muuseum-külastuskeskuseks kohandamise põhiprojekt. Koostaja Proff Projekt OÜ, arhitekt Jaak Reinula, insener Sven Reiss. Tellija Viljandi Muuseum. Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.193, 21.detsember 2010 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
12662 02.12.2009 muinsuskaitse
eritingimused
Suure-Jaani vald Hüpassaare Karjasoo küla. Mart Saare majamuuseumi, reg nr 8447, restaureerimise ja remondi muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Reinula ja Stern OÜ, arhitekt Jaak Reinula. Tellija Viljandi Muuseum. Viljandi, 2009 Kooskõlastamise komisjoni protokoll nr.166, 24.11.2009 Viljandimaa nõunik, Anne Kivi
1466 01.06.2004 tööde teostamise
aruanne
Mart Saare majamuuseumi laastukatuse remonttööde aruanne. Koostas Leili Männik Viljandimaa nõunik, Anne Kivi