Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
23976 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Tallinn, Poska tn 19 rekonstrueerimine ja laiendamine.
14925 23.12.2010 projekti
kooskõlastus
Poska tn 19 ja 19A hoonete remont-restaureerimise, osalise rekonstrueerimise ja laiendamise ja krundile uushoone püstitamise põhiprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
14904 20.12.2010 projekti
kooskõlastus
Poska tn 19 remont-restaureerimise põhiprojekt; hoone A välisperimeetri ja vahelae konstruktsioonide osa TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
11234 26.03.2009 projekti
kooskõlastus
Poska tn 19 ja 19A hoonete restaureerimise ja laiendamise eskiisprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
9201 29.04.2008 uuringute aruanne Poska tn 19 hoonete a, b ja c viimistlusuuringute aruanne TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
9116 15.04.2008 uurimistööde
programm
Poska tn 19 (kõik kolm maja) -- uurimistööde programm TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
4838 28.06.2006 projekti
kooskõlastus
Poska 23/25 hävinud hoone taastamise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2037 08.11.2004 projektieelne
kooskõlastus
J.Poska tn 19/F.J.Wiedemanni 15 juurdeehituse eskiisprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2036 08.11.2004 projektieelne
kooskõlastus
J.Poska tn 19/F.J.Wiedemanni tn 17 ja J.Poska tn 19a kinnistute detailplaneeringu eskiis.
Projekteerija: Arhitektuuribüroo Maret Tääker OÜ.
TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2035 08.11.2004 projektieelne
kooskõlastus
Tallinn J.Poska tn 19/F.J.Wiedemanni tn 17 ja J.Poska tn 19A
kinnistute detailplaneeringu eskiis. (Arhitektuuribüroo Maret Tääker OÜ). Kaust TKVA-s
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss