Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
7832 27.09.2007 projekti
kooskõlastus
Pärnu mnt 32 akende tööjoonised TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
6612 12.04.2007 projekti
kooskõlastus
hoone täieliku remont-restaureerimise eelprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
5725 20.11.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Pärnu mnt 32 muinsuskaitse eritingimused TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
3217 14.07.2005 projektieelne
kooskõlastus
Pärnu mnt 32 keldri, esimese ja viienda korruse renoveerimise eelprojekt TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
2339 28.01.2005 projektieelne
kooskõlastus
Pärnu mnt 32 hoone keldri, esimese ja viienda korruse ruumide restaureerimise ning pööningukorruse osalise väljaehitamise eskiisprojekt. TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas