Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38618 02.10.2020 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Korter nr 20 ümberehitustööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
35831 02.09.2019 projekti
kooskõlastus
Tallinn Raua tn 4 korter nr 20 siseplaneeringu muutmise
muinsuskaitse eritingimused ja ümberehitustööde
põhiprojekt
Eeslinnade peaspetsialist, Aljona Kamenik
35136 20.05.2019 projekti
kooskõlastus
Tallinn Raua tn 4 korter nr 20 siseplaneeringu muutmise MUINSUSKAITSELISED ERITINGIMUSED ja ümberehitusPROJEKT Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
28860 15.12.2016 projekti
kooskõlastus
Avatäidete restaureerimise ja uute avatäidete valmistamise tööprojekt. Muudetud ja täiendatud kaust TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
26116 10.11.2015 projekti
kooskõlastus
Avatäidete restaureerimise ja uute avatäidete valmistamise tööprojekt. Tellija KÜ Raua 4. Juhataja Jaan Jõgi. Projekteeris Andrus Rospu.Töö nr R2. 15 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
20194 06.05.2013 projekti
kooskõlastus
Pronksi tn 11, Tallinn, korterelamu rekonstrueerimine Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
10193 09.10.2008 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Raua tn 4 elamu fassaadide remont-restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
5632 03.11.2006 projekti
kooskõlastus
Raua 4 välisviimistluse põhiprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro