Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
40288 28.04.2021 tööde teostamise
aruanne
Saali katuse osalise restaureerimise tööde aruanne Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
39471 08.01.2021 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Saali katuse osaline vahetamine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
38764 20.10.2020 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Saali akende restaureerimise tegevuskava Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
38620 02.10.2020 hooldusjuhend,
tegevuskava
Ristiku Põhikool trepikoja tuletõkkesektsioonide moodustamiseks avatäidete restaureerimine ja tulekaitsenõuetele vastavaks rekonstrueerimine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
30574 04.08.2017 kooskõlastus Varikatuse paigaldamine hoovipoolse fassaadi ukse kohale. Tegevuskava. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
25467 27.07.2015 projekti
kooskõlastus
Klassikomplekti teenindava moodulhoone eelprojekt. Ristiku 69, Tallinn. Töö nr 1150615 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik