Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36434 20.11.2019 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
2019a. alustatud avatäidete restaureerimistöö jätkamine. Tagafassaadi välisuste restaureerimistööde tegevuskava.
Tellija: Korporatsioon Sakala
Eeslinnade peaspetsialist, Aljona Kamenik
35103 15.05.2019 hooldusjuhend,
tegevuskava
Akende restaureeerimisetööde TEGEVUSKAVA Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
27507 26.05.2016 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Renoveerimistööde järelevalve aruanne TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
26001 20.10.2015 projekti
kooskõlastus
Roosikrantsi 3, Tallinn. Restoran-korporatsioonihoone keldritrepi rajamine. Töö nr 15-33. Tellija MTÜ Korp! Sakala Vilistlaskogu. Projekteerija Jüri Türkei ja Ove Oot TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
23990 16.12.2014 projekti
kooskõlastus
Roosikrantsi 3 KORP Sakala büroohoone rekonstrueerimise ehitusprojekt TKVA spetsialist, Anneli Jüristo
19546 14.01.2013 projektieelne
kooskõlastus
Ettepanek pööningukorruse rekonstrueerimiseks. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
19545 14.01.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused. Kehtivuse pikendamine. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu