Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
38927 12.11.2020 projektieelne
kooskõlastus
Roosikrantsi 8/2 elamu rekonstrueerimine ja laiendamine üle 33%. Sh välisveevarustus ja -kanalisatsioon. Kooskõlastatud. Kaevetöödele tellida arheoloogiline uuring. [Arheoloogia osas kooskõlastust täpsustatud 23.12.2020 R. Nurk TLPA arheoloog]. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
28290 26.09.2016 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Roosikrantsi 8 hoovihoone lammutamiseks ning elamu projekteerimiseks Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
25272 25.06.2015 projekti
kooskõlastus
Roosikrantsi tn 8/1, 8a. Välisviimistluse põhiprojekt TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
22547 08.05.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Roosikrantsi 8/1, 8a muinsuskaitse eritingimused fassaadide remont-restaureerimiseks ja pööningukorruse väljaehitamiseks. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
21642 28.11.2013 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Roosikrantsi 8/8A ventilatsiooni projekt. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
10370 13.11.2008 projekti
kooskõlastus
Roosikrantsi tn 8, asendatavate akende ja uste tööjoonised (trepikoda) TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
5712 16.11.2006 projekti
kooskõlastus
õuepealse abihoone remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
743 10.10.2003 kooskõlastus Tallinn Roosikrantsi tänav 8 ja 8A kruntide detailplanee-
rimise projekt.
(Kaust TKVA arhiivis)
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
334 15.11.2002 kooskõlastus Roosikrantsi 8ja 8A detailplaneering. Ajal. L.Künnapu. Kooskõlastan vastavalt LK prot. nr. 19(kaust TKVA-s) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss