Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
20343 23.05.2013 detailplaneering Tatari 51a, 53, Vana-Lõuna 4, Vineeri 2, 4, 6, Pärnu mnt 69, 69a, 69b kinnistute DETAILPLANEERING TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
16428 19.09.2011 detailplaneering Vana-Lutheri ala Detailplaneeringu ESKIIS TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
13150 01.03.2010 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused planeeringule. lutheri mööblivabriku vanem osa. TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
12667 03.12.2009 uuringute aruanne Katlamaja eksperthinnang tehnilisele olukorrale TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
10269 24.10.2008 detailplaneering Tatari 51 kinnistu detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
7662 03.09.2007 kooskõlastus Lammutusprojekt TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
6931 21.05.2007 projektieelne
kooskõlastus
Vineeri 4 eskiisprojekt klubihoone rekonstrueerimiseks TLPA peaspetsialist, Artur Ümar