Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
40667 hooldusjuhend,
tegevuskava
ELAMUD VANA-LÕUNA TN. 31, 35, TALLINN
FASSAADIDE VIIMISTLUSE UURINGUD TEGEVUSKAVA
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32041 22.02.2018 kooskõlastus Vana-Lõuna 31, 33, 35. Kanalisatsioonitorustike asendiplaan TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
32039 22.02.2018 kooskõlastus Vana-Lõuna 31, 33, 35. Veetorustike asendiplaan TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
30409 10.07.2017 projekti
kooskõlastus
Korterelamu elektripaigaldise üleviimine 400/230 V pingele TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
29398 02.03.2017 konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Vana-Lõuna 35 uste ja akende restaureerimise tegevuskava TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
29238 13.02.2017 muinsuskaitse
eritingimused
Vana-Lõuna 21, 23, 25, 31, 33, 35 muinsuskaitse eritingimused hoonete fassaadide ja katuste restaureerimiseks ja hoovialade korrastamiseks TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
26756 25.02.2016 projekti
kooskõlastus,
muinsuskaitse
eritingimused
Vana-Lõuna tn 35 korter 2. Korteri eritingimused ja rekonstrueerumine. Tellija Lauri Esko. Koostanud Urve Rukki. Töö nr 10-15 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
8085 05.11.2007 detailplaneering Veerenni 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
8036 26.10.2007 detailplaneering Tallinn Veerenni tn 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering (kaust TKVA-s) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss