Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
31759 08.01.2018 projektieelne
kooskõlastus
Kasarmu rekonstrueerimine ärihooneks. Sõjakooli 11/ Tondi 53, Kristiina LO, Tallinn. EELPROJEKT Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
27790 29.06.2016 detailplaneering Marsi tn 2a, 8, Sõjakooli tn 3, 10 kinnistute detailplaneering. Tellija OÜ Tondi Tennisekeskus.
Sisuliselt krundipiiride muutmine ja olemasoleva tennisekeskuse hoone seadustamine (seni oli ajutine ehitis) Tondi kasarmute ühises kaitsevööndis.
Inventeerija, Triin Talk
24828 21.04.2015 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinn, Tondi t 53 endise kasarmu remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Urve Arukaevu
24082 07.01.2015 detailplaneering Tallinn Marsi tn 3//3a//3b//Sammu tn 6//6a//6b//Sõjakooli tn 12//12a//12b//12c kinnistu detailplaneering. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
23813 17.11.2014 trassi kooskõlastus Sõjakooli, Sammu ja Marsi tänavate ning Tondi 53b ja Seebi tn 24a kinnistuid läbiva tee ja tehnovõrkude projekt. TKVA spetsialist, Anneli Jüristo
11228 26.03.2009 projekti
kooskõlastus
Tondi 53 korterelamu ehitusprojekt TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
11157 16.03.2009 projekti
kooskõlastus
Ehitusprojekt TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
10821 19.01.2009 tööde teostamise
aruanne
Tondi 53 endise kasarmuhoone fassaadide remont-restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
8382 13.12.2007 projektieelne
kooskõlastus
Endiste Tondi kasarmute renoveerimisprojekt korteriteks TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
7849 01.10.2007 projektieelne
kooskõlastus
Endiste Tondi kasarmute fassaadirestaureerimise eelprojekt TLPA peaspetsialist, Artur Ümar