Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37147 17.03.2020 projekti
kooskõlastus
Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse projekteerimine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
37065 02.03.2020 projektieelne
kooskõlastus
Ajutine EMO konteinerlinnak Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
36610 11.12.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Ravi tn 18, Kesklinna LO, Tallinn
AS Ida-Tallinna Keskhaigla Ravi tn üksuse A-korpuse
4. korruse siseosakonna rekonstrueerimistööde
muinsuskaitselise järelevalve aruanne
Tallinna Linna Keskhaigla kirurgiaosakonna hoone, 1938-1940
ehitismälestis reg. nr. 8665
Eeslinnade peaspetsialist, Aljona Kamenik
35354 17.06.2019 projekti
kooskõlastus
ITK Ravi üksuse A-korpuse siseosakonna rekonstrueerimine. Ehitusprojekt PÕHIPROJEKTi staadiumis. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
35307 10.06.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Ida-Tallinna Keskhaigla A-korpuse 4. korruse siseosakonna ruumide rekonstrueerimiseks. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
35238 03.06.2019 muinsuskaitse
eritingimused
Ida-Tallinna Keskhaigla A ja C korpuse vahelise galerii reskonstrueerimisks. MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
33827 05.11.2018 projekti
kooskõlastus
Ida-Tallinna Keskhaigla A-korpuse operatsiooniploki 3. korruse katuse rekonstrueerimise ja ventilatsioonikambrite projekt. Arhitektuur-ehitusliku osa põhiprojekt TLPA muinsuskaitse osakonna eeslinnade peaspetsialist, Maarja Ruut
33459 17.09.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Ravi tn 18, Kesklinna LO, Tallinn MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED Ida-Tallinna Keskhaigla A-korpuse operatsiooniploki 3. korruse ruumide rekonstrueerimiseks ja selle tarbeks ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi väljaehitamiseks TLPA muinsuskaitse osakonna eeslinnade peaspetsialist, Maarja Ruut
28280 23.09.2016 kooskõlastus Rõdu piirete lahendus TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
17770 09.04.2012 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Ida-Tallinna Keskhaigla peahoone ja Silmakliiniku vahelise ühenduskäigu laiendamiseks. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu