Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13565 10.05.2010 detailplaneering Ravi tn 18 kinnistu ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
10016 04.09.2008 tööde teostamise
aruanne
Ravi tn 18 põhjapoolse psühhiaatriamaja remont-restaureerimise muinsuskaitselise järelvalve aruanne TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
9573 19.06.2008 projekti
kooskõlastus
Ida-Tallinna keskhaigla renoveerimisprojekt TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
8079 01.11.2007 ventialtsiooni põhiprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
7466 31.07.2007 projekti
kooskõlastus
Ravi 18, Tallinna keskhaigla territooriumil asuva endise psühhiaatriamaja remont-restaureerimise põhiprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
6867 14.05.2007 muinsuskaitse
eritingimused
Tallinna Priihospidali vaimuhaigete maja muinsuskaitse eritingimused TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
6476 22.03.2007 muinsuskaitse
eritingimused
muinsuskaitse eritingimused ala detailplaneeringu koostamiseks TKVA peaspetsialist, Oliver Orro