Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
15430 07.04.2011 projekti
kooskõlastus
Kreutzwaldi tn 3 uuselamu projekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
6192 09.02.2007 detailplaneering Narva mnt, Kreutzwaldi tn ja Narva mnt vahelise kvaratliosa detailplaneering Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
6175 08.02.2007 detailplaneering Narva mnt, F.R.Kreutzwaldi ja Raua tn vahelise maa-ala detailplaneering (kaust TKVA-s) Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss
5957 22.12.2006 tööde teostamise
aruanne
Narava mnt 26 remont-restaureerimise II etapp. Tööde teostamise aruanne. TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
4719 08.06.2006 projektieelne
kooskõlastus
Narva mnt, F.R.Kreutzwaldi ja Raua tn vahelise maa-ala detailplaneeringu eskiis TLPA juhtivspetsialist, Henry Kuningas
4104 20.02.2006 projekti
kooskõlastus
Narva mt 26 restaureerimise projekt. TKVA, Mark Sepp
3937 12.01.2006 muinsuskaitse
eritingimused
Narva mt- F.R.Kreutzwaldi ja Raua t. vahelise maa-ala muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringu koostamiseks. TKVA, Mark Sepp
3285 09.08.2005 projektieelne
kooskõlastus
Kreutzwaldi t. 5 detailplaneeringu eskiis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
1675 28.07.2004 projekti
kooskõlastus
Tallinn Narva mnt 26 avariitööde ja välisviimistluse põhi-
projekt. Kaust TKVA-s.
Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor, Hain Toss