Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34633 08.03.2019 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Idakaare 3 fassaadide restaureerimise ja remondi muinsuskaitseline aruanne (periood aprill-september 2014). Tellija: Korteriühistu Idakaare 3, Koostaja: AS-Telora-E, Enn Läänemets. muinsuskaitse osakonna eeslinnade peaspetsialist, Marleen Mihkelson
32116 08.03.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitselised eritingimused korteri nr 4 restaureerimiseks TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
19448 20.12.2012 projekti
kooskõlastus
Idakaare 3 välisviimistluse põhiprojekt Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu