Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35271 05.06.2019 projekti
kooskõlastus
Laulupeo tn 6 korteri 1/1 ruumiprogrammi muudatusprojekt. PÕHIPROJEKT Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32087 01.03.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitselised eritingimused keldrikorruse väljaehitamiseks. Korer 1/1 TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
18611 16.08.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Remont-restaureerimise ja katusekorruse väljaehitamise järelevalve aruanne TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
16216 15.08.2011 detailplaneering Detailplaneering Gonsiori 40, Vilmsi 49 ja lähiala DP. VAATSESEKTOR TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
10880 28.01.2009 projekti
kooskõlastus
Laulupeo tn 6 korterite 1A ja 1B ümberplaneerimisprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
4395 25.04.2006 projekti
kooskõlastus
katusekorruse väljaehitamise põhiprojekt Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
2861 12.05.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Laulupeo t. 6 muinsuskaitse eritingimused. TKVA, Mark Sepp
493 19.06.2003 kooskõlastus Tartu mnt. 63 ning Laulupeo tn 6 ja 8 kruntide detailplaneering. Proj.: K-Projekt AS. Tellija : Prisma Prindi Kinnisvara AS.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa