Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
3777 05.12.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Laulupeo t. 12 muinsuskaitse eritingimused. TKVA, Mark Sepp
13669 24.05.2010 projekti
kooskõlastus
Laulupeo tn 12 korterelamu renoveerimine (remont-restaureerimine ja katusekorruse väljaehitamine). Põhiprojekt. TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
17295 06.02.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Laulupeo tn 12 elamu katuse- ja fassaadiremondi järelevalve aruanne Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu