Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
34039 26.11.2018 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
Saal nr 206 interjööri taastamise järelevalve aruanne TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
33224 14.08.2018 uuringute aruanne Siseviimistluste UURINGUTE ARUANNE Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32754 04.06.2018 uuringu tegevuskava Tegevuskava uuringute teostamiseks. Poliitharidusmaja - saal 206. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
32217 22.03.2018 projekti
kooskõlastus
Saal 206. Muinsuskaitse eritingimused ja sisekujunduslik projekt. Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Diana Haapsal
21538 11.11.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Kaitseministeeriumi hoone katuse ja välisseinte rekonstrueerimine TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
21060 29.08.2013 tööprojekti
kooskõlastus
Sakala 3 NO Teatri osalise rekonstrueerimise projekt TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
20845 23.07.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Sakala 3 Poliitharidusmaja Kaitseministeeriumi poolse osa katuse ja fassaadide muinsuskaitse eritingimused TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
20661 28.06.2013 projekti
kooskõlastus
Saali akustika parandamine TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
20221 09.05.2013 muinsuskaitse
eritingimused
Teatri NO 99 siseruumide muutmiseks Muinsuskaitse eritingimused TLPA peaspetsialist, Artur Ümar
18850 17.09.2012 erialaspetsialisti
järelevalve aruanne
kaitseministeeriumi sissepääsu, fuajee-vestibüüli ümberehituse tööde aruanne TLPA peaspetsialist, Artur Ümar