Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
29774 25.04.2017 projekti
kooskõlastus
Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukooli katlamaja (mälestiste kaitsevööndis), Vabaõhukooli tee 7 lammutusprojekt. Projekt EHRis TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
26581 26.01.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kose-Lükati Vabaõhukooli hoone remont-restaureerimistööde ajal toimunud muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostanud Sulev Mäeväli. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
22482 28.04.2014 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Vabaõhukooli tee 7 Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli peahoone remont-restaureerimise ja rekonstrueerimise projekt. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
21757 projekti
kooskõlastus
Tallinna konstantin Pätsi Vabaõhukooli peahoone remont-restaureerimise projekt.
21061 muinsuskaitse
eritingimused
Vabaõhukooli tee 7, Tallinn, Kose-Lükati Vabaõhukooli remont-restaureerimise eritingimused, korduv kooskõlastus, pikendamine.
17766 09.04.2012 kooskõlastus Vabaõhukooli tee 1A ja 7E vaheline kaabelliin, Tallinn Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
15194 28.02.2011 projekti
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, Vabaõhukooli hoovis olevate vabaõhuklasside rekonstrueerimise ja remondi projekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
13635 20.05.2010 projekti
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, Pätsi vabaõhukooli remondi ja restaureerimise põhiprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
13289 22.03.2010 projekti
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, Konstantin Pätsi vabaõhukooli remont-restaureerimine ja osaline rekonstrueerimine. Eelprojekt. TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
12948 25.01.2010 uuringute aruanne Vabaõhukooli tee 7, Konstatnin Pätsi vabaõhukooli maja (peahoone) välisviimistluse uuringute aruanne TKVA peaspetsialist, Oliver Orro