Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12948 25.01.2010 uuringute aruanne Vabaõhukooli tee 7, Konstatnin Pätsi vabaõhukooli maja (peahoone) välisviimistluse uuringute aruanne TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
12729 14.12.2009 projektieelne
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, vabaõhukooli hoone remont-restaureerimise ja laiendamise eskiisprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
12622 26.11.2009 projekti
kooskõlastus
Väiksema (hoovipealse) maja avatäidete tööjoonised TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
9317 15.05.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Kose-Lükati Vabaõhukooli hoonete remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
4533 15.05.2006 üldplaneering Pirita jõeoru puhkevõimaluste teemaplaneering (koostanud Heiki Kalberg) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik