Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
12729 14.12.2009 projektieelne
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, vabaõhukooli hoone remont-restaureerimise ja laiendamise eskiisprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
12622 26.11.2009 projekti
kooskõlastus
Väiksema (hoovipealse) maja avatäidete tööjoonised TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
9317 15.05.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Kose-Lükati Vabaõhukooli hoonete remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
4533 15.05.2006 üldplaneering Pirita jõeoru puhkevõimaluste teemaplaneering (koostanud Heiki Kalberg) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik