Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
4533 15.05.2006 üldplaneering Pirita jõeoru puhkevõimaluste teemaplaneering (koostanud Heiki Kalberg) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9317 15.05.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Kose-Lükati Vabaõhukooli hoonete remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
12622 26.11.2009 projekti
kooskõlastus
Väiksema (hoovipealse) maja avatäidete tööjoonised TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
12729 14.12.2009 projektieelne
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, vabaõhukooli hoone remont-restaureerimise ja laiendamise eskiisprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
12948 25.01.2010 uuringute aruanne Vabaõhukooli tee 7, Konstatnin Pätsi vabaõhukooli maja (peahoone) välisviimistluse uuringute aruanne TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
13289 22.03.2010 projekti
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, Konstantin Pätsi vabaõhukooli remont-restaureerimine ja osaline rekonstrueerimine. Eelprojekt. TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
13635 20.05.2010 projekti
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, Pätsi vabaõhukooli remondi ja restaureerimise põhiprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
15194 28.02.2011 projekti
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, Vabaõhukooli hoovis olevate vabaõhuklasside rekonstrueerimise ja remondi projekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
17766 09.04.2012 kooskõlastus Vabaõhukooli tee 1A ja 7E vaheline kaabelliin, Tallinn Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
21061 muinsuskaitse
eritingimused
Vabaõhukooli tee 7, Tallinn, Kose-Lükati Vabaõhukooli remont-restaureerimise eritingimused, korduv kooskõlastus, pikendamine.