Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
40246 22.04.2021 projekti
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7 staadion Tallinna Linnaplaneerimise Ameti eeslinnade peaspetsialist, Kirsi-Merilin Luik
21061 muinsuskaitse
eritingimused
Vabaõhukooli tee 7, Tallinn, Kose-Lükati Vabaõhukooli remont-restaureerimise eritingimused, korduv kooskõlastus, pikendamine.
21757 projekti
kooskõlastus
Tallinna konstantin Pätsi Vabaõhukooli peahoone remont-restaureerimise projekt.
22482 28.04.2014 projekti
kooskõlastus
Tallinn, Vabaõhukooli tee 7 Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli peahoone remont-restaureerimise ja rekonstrueerimise projekt. Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Kaarel Truu
26581 26.01.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Kose-Lükati Vabaõhukooli hoone remont-restaureerimistööde ajal toimunud muinsuskaitselise järelevalve aruanne. Koostanud Sulev Mäeväli. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
29774 25.04.2017 projekti
kooskõlastus
Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukooli katlamaja (mälestiste kaitsevööndis), Vabaõhukooli tee 7 lammutusprojekt. Projekt EHRis TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
4533 15.05.2006 üldplaneering Pirita jõeoru puhkevõimaluste teemaplaneering (koostanud Heiki Kalberg) Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitse osakonna juhataja, Boris Dubovik
9317 15.05.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Kose-Lükati Vabaõhukooli hoonete remont-restaureerimise muinsuskaitse eritingimused TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
12622 26.11.2009 projekti
kooskõlastus
Väiksema (hoovipealse) maja avatäidete tööjoonised TKVA peaspetsialist, Oliver Orro
12729 14.12.2009 projektieelne
kooskõlastus
Vabaõhukooli tee 7, vabaõhukooli hoone remont-restaureerimise ja laiendamise eskiisprojekt TKVA peaspetsialist, Oliver Orro