Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
28251 19.09.2016 muinsuskaitselise
järelevalve aruanne
Hoone fassaadi restaureerimistööde muinsuskaitselise järelevalve aruanne TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
27381 11.05.2016 muinsuskaitse
eritingimused,
konserveerimis- või
restaureerimistööd
e tegevuskava
Elamu Valdeku tn 9, 1930. aastad. Nõmme, Tallinn. Muinsuskaitse eritingimused ja tegevuskava hoone kirde- ja kagukülje fassaaditöödele. TLPA muinsuskaitse osakonna peaspetsialist, Timo Aava
1849 14.09.2004 projekti
kooskõlastus
Valdeku t. 9 maja välisviimistlusprojekt TKVA, Mark Sepp