Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
37635 14.05.2020 projekti
kooskõlastus
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise projekt Vääna-Jõesuu külas Harku vallas. Leonhard Weiss OÜ, töö nr VT1133.
Kaevetöödel tuleb arvestada arheoloogiliste leidude ja arheoloogilise kultuurkihi ilmsikstuleku võimalusega ka väljaspool mälestiste ja nende kaitsevööndite ala. Muinsuskaitseseadusest tulenevalt (§ 31 lg 1, § 60) on leidja kohustatud tööd katkestama, jätma leiu leiukohta ning teatama sellest Muinsuskaitseametile.
Harjumaa nõunik, Heli Pappel
6871 14.05.2007 detailplaneering AÜ Jüri üldmaa kinnistu detailplaneering. Tln, 2007. Tellija Rein Rool. Koost. Maaplaneeringud OÜ.
Kooskõlastan peainspektor J. Vali nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
3564 11.10.2005 muinsuskaitse
eritingimused
Peeter Suure Merekindluse mere- ja maarinde ühenkomandokeskus. Komandokeskuse arhitektuuri-ajaloolised eritingimused, ülesmõõtmised, ettepanekud restaureerimistöödeks. Koost. Stenhus OÜ, ins. A. Evart. 2005. Tellija Jüri AÜ.
Kooskõlastan, peainspektor Jaan Vali läbi vaadanud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa