Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
30828 06.09.2017 detailplaneering Harju mk. Saku vald Tänassilma küla Metsavaimu tee 1 ja Johannese tee 2 maaüksuste detailplaneering. Peeter Suure Merekindluse Pääsküla positsiooni rooduvarjend nr 3, 1913-1917 (reg nr 8885) kaitsevöönd. Töö nr 273. Koostaja Optimal Projekt OÜ. Tellija Saku Vallavalitsus.
Planeeringu koosseisus on MET.
Kooskõlastan M. Kinksi, P. Norki nõusolekul.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
5773 29.11.2006 detailplaneering Kroonutooma mü. detailplaneering. Tln, "006. Koost. Noltonest Projekt. Tellija Binderhaus OÜ.
Kooskõlastan.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
1505 10.06.2004 kooskõlastus Saku vald Tänassilma küla Pille ja Mäe-Tooma mü. detailplaneering. Koost: OÜ HTMd, arhitekt O. Alver. Tellija Arvo Palm, Lauri Pille.
Kooskõlastan
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa