Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
32564 10.05.2018 muinsuskaitse
eritingimused
Keila keskpargi muinsuskaitse eritingimused. Koostaja Lootusprojekt OÜ Kersti Lootus, Siim Lootus, tellija Keila Linnavalitsus.
Alus KKK protokoll kiri 12.04.2018 nr 5.1-17.3/17-1
Harjumaa nõunik, Ly Renter
11025 19.02.2009 projekti
kooskõlastus
Keila Keskpargi heakorrastamise ehitusprojekt. OÜ Lootusprojekt, 2008. Kooskõlastatud KKK nr 147, parandused tehtud. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork
10509 02.12.2008 muinsuskaitse
eritingimused
Keila keskpargi muinsuskaitse eritingimused pargi heakorrastamise projekti koostamiseks. OÜ Lootusprojekt, Tallinn 2008. Kooskõlastatud KKK nr 142, parandused sees. Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Peeter Nork