Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
36344 06.11.2019 uuringu tegevuskava Piirits, Peeter. Arheoloogiline uuring Pajusi mõisa endise küünihoone ja teenijatemaja trasside rajamisel. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 05.11.19 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
36556 05.12.2019 uuringute aruanne Piirits, Peeter. 2019. Arheoloogiline jälgimine Pajusi mõisa küüni ja teenijatemaja trasside kaevandite rajamisel. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. Tartu. Tellija: OÜ Paalakalda. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
24469 03.03.2015 trassi kooskõlastus ESTWIN008 ELA081 Päjusi-Päinurme lõigu Jõgevamaal Pajusi vallas ja Järvamaal Koigi vallas Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt.
Koostaja: Corle OÜ
Töö nr: HT0148

Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni
23.02.2015 koosoleku protokoll nr 46
Tartumaa nõunik, Inga Raudvassar
25555 11.08.2015 projekti
kooskõlastus
Pisisaare – Pajusi valla piir jalg- ja jalgrattatee ehituse tehniline projekt. II kaust. Teedeehitus ja liikluskorraldus.
Töövõtja: Palmpro OÜ, registikood 11046206, Võilille tee 11a-16 Haage, Tähtvere vald, Tartumaa 61402, Tel 735 2929 e-post: info@palmpro.ee, MTR regist. EEP000168, TEL001703, Muinsuskaitse tegevusloa reg nr. E 735/2013
Koostaja: Teeprojektid Tiit Korn, registikood 10802255, N. Triigi 1, Tartu, Tel 735 2929 e-post: teeprojektid@gmail.com, Teehoiutööde tegevusluba MTR TEE000034
Muinsuskaitse järelevalve (projekteerimine): Loovmaastik OÜ, registikood 11892958,
L.Tolstoi 14-1, 50106 Tartu, Tel:+3725239 277, info@loovmaastik.ee ,
MTR nr. EEP002663, Muinsuskaitse tegevusloa reg.nr E 584/2011
Tellijad: Pajusi Vallavalitsus, reg. nr 75012529, Pajusi vald, Jõgevamaa, tel 5286623, reet@pajusi.ee
Põltsamaa Vallavalitsus.
Ehitise aadressid: Riigimaantee 14170 Põltsamaa-Pajusi-Luige äärde Põltsamaa linna piirist kuni Pisisaare bussipeatuseni 7,1 km
Töö nr.: 114-TE-2015.
KOOSKÕLASTAMISE KOMISJONI 21. juuli 2015 KOOSOLEKU PROTOKOLL NR 305.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
28087 22.08.2016 tööprojekti
kooskõlastus
Lubja ja Krissi kinnistutel madalpingeliini teisaldus, Pajusi
küla, Pajusi vald, Jõgeva maakond
Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Ingmar Noorlaid
29930 17.05.2017 uuringu tegevuskava Roog, Raido. Pajusi asulakoha eeluuringu tegevuskava. Õpetatud Eesti Selts. 26.04.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
30257 21.06.2017 uuringu tegevuskava Udam, Sven. Uuringu tegevuskava. Arheoloogiline jälgimine. Arheoloogiamälestis reg.nr. 9248, Jõgeva maakond, Pajusi vald, Pajusi küla. Tõrvajõe OÜ. 15.06.2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
31577 11.12.2017 projekti
kooskõlastus
Jõgevamaa, Pajusi vald, Pajusi küla, Tee nr 14170 Põltsamaa-Pajusi-Luige km 6,19 Kaupluse ja Sepikoja kinnistu juurdepääsutee. Põhiprojekt. Töö nr 1725. Koostaja: Teeprojektid Tiit Korn FIE, Tellija: Paalakalda OÜ. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
31719 29.12.2017 uuringute aruanne Udam, Sven. 2017. Arheoloogilise jälgimise aruanne. Pajusi küla, Pajusi vald, Jõgevamaa. 9248 Asulakoht. Tõrvajõe OÜ. Tõrvajõe. Tellija: Pajusi Vallavalitsus Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
32852 15.06.2018 uuringute aruanne Roog, Raido. 2017. Aruanne arheoloogilisest eeluuringust Pajusi asulakohal (reg nr 9248) 29.05.2017. MTÜ Õpetatud Eesti Selts. Tartu Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas