Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35451 02.07.2019 projekti
kooskõlastus
Projekti projekti „Mustvee Mustvee Mustvee-Hansti 15 kV fiidri rekonstrueerimine (IL5901)“ kooskõlastus. Sisse on viidud kirjaga 5.1-17.6/1461-1 palutud täiendused. Projekt läbi vaadatud arheoloogia KKKs 13.06.2019 (protokoll 178).
Kirjas meelde tuletatud, et loa taotlemine ei ole siiski vajalik, sest tööd toimuvad mälestise kaitsevööndis.
Arheoloogianõunik, Anu Lillak