Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
13730 01.06.2010 projekti
kooskõlastus
Palamuse O.Lutsu kihelkonnamuuseumi külastuskeskus, Eelprojekt, Palamuse Köstri allee 3, Palamuse, Palamuse vald. Reg nr 9287, 5842, 23967-23972 ühises kaitsevööndis. Tellija O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum. Koostaja KOKO arhitektid OÜ, vastutav spetsialist Alo Neerot, arhitektid Lembit-Kaur Stöör, Ülo-Tarmo Stöör. Aprill 2010.
KKK 18.05.10, nr 179
Kinnitatud 25.05.10
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
11940 20.07.2009 projekti
kooskõlastus
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekt. Joogiveerajatiste projekteerimis- ja ehitustööd. Osa - 2 Palamuse vald, köide - 7 Palamuse Gümnaasium. Põhiprojekt. Töö nr 1834VK09. Koostaja: AS K&H, Tellija: AS Emajõe Veevärk. Tartu 2009 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
11725 11.06.2009 tööprojekti
kooskõlastus
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt Emajõe alamprojekt. Vee ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd. Projekteeritav ala asub mälestiste kaitsevööndis Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere