Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
11725 11.06.2009 tööprojekti
kooskõlastus
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt Emajõe alamprojekt. Vee ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd. Projekteeritav ala asub mälestiste kaitsevööndis Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
11940 20.07.2009 projekti
kooskõlastus
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt, Emajõe alamprojekt. Joogiveerajatiste projekteerimis- ja ehitustööd. Osa - 2 Palamuse vald, köide - 7 Palamuse Gümnaasium. Põhiprojekt. Töö nr 1834VK09. Koostaja: AS K&H, Tellija: AS Emajõe Veevärk. Tartu 2009 Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
13730 01.06.2010 projekti
kooskõlastus
Palamuse O.Lutsu kihelkonnamuuseumi külastuskeskus, Eelprojekt, Palamuse Köstri allee 3, Palamuse, Palamuse vald. Reg nr 9287, 5842, 23967-23972 ühises kaitsevööndis. Tellija O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum. Koostaja KOKO arhitektid OÜ, vastutav spetsialist Alo Neerot, arhitektid Lembit-Kaur Stöör, Ülo-Tarmo Stöör. Aprill 2010.
KKK 18.05.10, nr 179
Kinnitatud 25.05.10
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
13808 14.06.2010 projekti
kooskõlastus
Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Palamuse alevikus. Projekteerija Priit Asi. Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor, Martti Veldi
20810 18.07.2013 projekti
kooskõlastus
Põhimaantee nr 14137 Jõgeva-Palamuse-Saare km 13,556 asuva Palamuse silla ümberehituse tehniline projekt. Tellija Maanteeamet, koostaja: Stricto Projekt, Andreas Papp.
Töö nr: S-13-15

Palamuse silla ümberehituse tööd toimuvad järgmiste mälestiste kaitsevööndis:
Palamuse vesiveski (nr 23970)
Palamuse apteek (nr 23972)
Palamuse kihelkonna hoone (nr 5842)
Golbergi villa Palamusel (nr 23971)
Palamuse pastoraadi ait (nr 23969)
Palamuse pastoraadi peahoone (nr 23968)
Palamuse kirik (nr 23967)
Asulakoht (nr 9287)

Kooskõlastuse tingimused:
1) Korraldada sadevete äravool vesiveski läänepoolselt, tugimüürita jäävalt osalt.
2) Vesiveski poolel ehitada sillale viiv kõrge piire turvakaalutlustel kinni hoone seinani.
3) Eemaldada teetasapinnalt kõrgemaks valatud keldri aknaava kast ning laduda ava kinni, vältimaks teetõkke tekkimist ning lumevee hoonesse sattumist.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
22960 03.07.2014 muinsuskaitse
eritingimused
Muinsuskaitse eritingimused Palamuse aleviku tänavavalgustuse projekti koostamiseks ehitis-, arheoloogia-ja ajaloomälestiste nr 23969, 23968, 23967, 23972, 23971, 23970, 9287, 5842, 5840 kaitsevööndis. Koostaja R&U Maastikubüroo OÜ, maastikuarhitekt Raili Uustalu. Tellija Palamuse Vallavalitsus. Kooskõlastatud 25. juuni 2014 KKK nr 278 otsusega. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
23013 10.07.2014 projekti
kooskõlastus
JÕGEVAMAA, PALAMUSE VALD, PALAMUSE ALEVIK, PALAMUSE ALEVIKU TÄNAVAVALGUSTUSE PROJEKT.
Projekteerija: Janno Kivimaa. Tellija: Palamuse Vallavalitsus
Palamuse apteek reg nr 23972
Goldbergi villa Palamusel reg nr 23971
Palamuse vesiveski reg nr 23970
Palamuse pastoraadi ait reg nr 23969
Palamuse pastoraadi peahoone reg nr 23968
Palamuse kirik reg nr 23967
Palamuse kihelkonnakooli hoone reg nr 5842
Asulakoht (arheoloogiamälestis) reg nr 9287
Palamuse kalmistu reg nr 5840
Tööprojekt. Töö nr 02-14
Kooskõlastatud MKA KKK 25.06.14. nr 278 otsusega.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
23354 05.09.2014 projekti
kooskõlastus
Palamuse rahvamaja
KÜTTESÜSTEEMI RENOVEERIMINE
SOOJUSPUMBASÜSTEEM
Ehitismälestis, registri nr. 23968 Palamuse pastoraadi peahoone
Asub kinnismälestiste nr 5842, 9287, 23967, 23971, 23972, 23969, 23970 kaitsevööndis
Asub kaitseala KLO1200479 piiranguvööndis
Kaevetööd toimuvad mälestise Asulakoht, reg nr 9287, kaitsevööndis.
STAADIUM: EELPROJEKT. PROJEKTI KOOSTAJA: Vahur Vilta
VASTUTAV SPETSIALIST: Olavi Tutt
Haapsalu
Veebruar 2014
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
25307 30.06.2015 projekti
kooskõlastus
Palamuse alevik, Palamuse vald, Jõgevamaa
PALAMUSE SUUR TN VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD. TÖÖPROJEKT. Tellija: AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56, 51013 Tartu. Projekteerija: Keskkond & Partnerid OÜ. Projekteerija: Anne Visnapuu. Kooskõlastatud Arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni koosoleku protokolli nr 60, 29.06.2015 otsusega.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
28650 22.11.2016 uuringu tegevuskava Piirits, Peeter. Arheoloogiline uuring Palamuse Staadioni 16 maaküttetrassi kaevendi rajamisel. Uuringu tegevuskava. MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG. 21.11.16 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
29776 25.04.2017 projekti
kooskõlastus
PALAMUSE O.LUTSU KIHELKONNAKOOLIMUUSEUM, KÜLASTUSKESKUS. PÕHIPROJEKT. Tellija: Palamuse O.Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
PEAPROJEKTEERIJA: KOKO arhitektid OÜ. ARHITEKTUURSE OSA PROJEKTEERIJA ÖÖ-ÖÖ ARHITEKTID, Lembit-Kaur Stöör, Ülo-Tarmo Stöör.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
30796 02.09.2017 uuringu tegevuskava Tvauri, Andres. Arheoloogiliste uurimistööde programm. Arheoloogiline järelevalve Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi külastuskeskuse ehitusel. Tartu Ülikool. Tartus 1. sept 2017 Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
37681 20.05.2020 projekti
kooskõlastus
Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine. Põhiprojekt. THS Projekt OÜ 06.01.2020-24.04.2020, töö nr P19081. Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestistega seotud taotluste ja projektide läbivaatamise komisjoni 21.04.2020 koosoleku protokoll nr 207. Muinsuskaitseameti dokumendiregistri nr 5.1-17.6/340-1. Jõgevamaa nõunik, Ville Tamm