Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
35105 16.05.2019 uuringu tegevuskava Bernotas, Rivo; Randoja, Keiti. Arheoloogilise jälgimise programm. Arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 9449) ja Torma mõisa valitsejamaja (reg nr 24076) muinsuskaitsealad
Pargi tn 9/Pargi tn. Arheox OÜ. Tallinn, 2019
Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33425 11.09.2018 uuringute aruanne Tvauri, Andres. 2018. Aruanne arheoloogilisest eeluuringust Torma mõisa valitsejamaja juures ja Torma asulakoha kaitsevööndis 2018. aastal. Arheoh OÜ. Tartu. Tellija: OÜ Jaagor Grupp Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
33242 17.08.2018 uuringu tegevuskava Tvauri, Andres; Bernotas, Rivo. Arheoloogilise uuringu programm. Torma mõisa valitsejamaja (reg nr 24076) ja arheoloogiamälestise asulakoht (reg nr 9449) muinsuskaitsealad. Pargi tn 9, Torma alevik. Arheox OÜ. Tallinn, 2018. Arheoloogiapärandi valdkonna juht, Ulla Kadakas
26882 11.03.2016 tööprojekti
kooskõlastus
ESTWIN009 ELA099
Sadala-Torma-Maarja-Magdaleena lõigu Jõgevamaal Torma, Saare ja Tabivere valdades. Mikrotorusüsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigalduse tööprojekt. Koostaja: Corle OÜ, Anti Salura.
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
24596 23.03.2015 projekti
kooskõlastus
Rauduks OÜ tootmishoone ehitusprojekt. Koostaja Kuubik Projekt OÜ, Margus Saarme, vastutav spetsialist: Preet Russak. Staadium: Eelprojekt. Tellija: Rauduks OÜ. Töö nr 1410. Tartu 2014. Aadress: Laoplatsi, Torma alevik, Jõgevamaa. Tööd arheoloogiamälestisel Asulakoht, reg nr 9449 ja kaitsevööndis ja järgmiste mälestiste ühises kaitsevööndis: reg nr 24074-24090. Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere
17058 29.12.2011 projekti
kooskõlastus
Torma ja Sadala alevike ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajatised. Ehitusprojekt. Tellija: Torma Soojus OÜ. Koostaja: Eesti Veeprojekt OÜ, Triin Käi, Maarika Muuli, Priit Tamm, Meelis Viirma. Töö nr 15-11. Tartu, november 2011. Kooskõlastatud Tartumaa vaneminspektor Karin Vimbergiga (arheoloog), LJVO juhataja ja Jõgevamaa vaneminspektoriga 29.12.2011.
Tööd järgmistel mälestistel:
Torma mõisa park, reg nr 24075, Asulakoht, reg nr 9449.
Tööd järgmiste mälestiste ühises kaitsevööndis:
24090, Torma mõisa masinarehi
24089, Torma mõisa viinavabrik
24088, Torma mõisa juustuvabrik
24087, Torma mõisa härjatall
24086, Torma mõisa õllevabrik
24085, Torma mõisa moonakatemaja
24084, Torma mõisa küün
24083, Torma mõisa saeveski
24082, Torma mõisa ringtall
24081, Torma mõisa tõllakuur
24080, Torma mõisa sõiduhobuste tall
24079, Torma mõisa ait-kuivati
24078, Torma mõisa teenijatemaja
24077, Torma mõisa kupjamaja
24076, Torma mõisa valitsejamaja
24074, Torma mõisa peahoone
24075, Torma mõisa park
9449, Asulakoht
Muinsuskaitseameti Jõgeva maakonna vaneminspektor, Sille Raidvere