Nr. Kuupäev Tüüp Kirjeldus Menetleja
22495 29.04.2014 projekti
kooskõlastus
SUURUPI ALUMISE LIITSIHI TULETORNI KOMPLEKSI ÕUEALA HALJASTUSPROJEKT. Koostaja Enela Aiakujundus OÜ. Tellija MTÜ Suurupi Selts.
Kooskõlastan M. Kinksi P. Norki, J. Vali nõusolekul. Täienduse sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
20316 20.05.2013 projekti
kooskõlastus
Harku vald, Suurupi küla, Pärtli tee 31 üksikelamu ja abihoone eelprojekt, töö nr. 60366. Arhitektuur-ehituslik osa. Koostaja Osaühing KASCO. Tellija Mati Tavast.
Kooskõlastan M. Kinksi ja P. Norki teadmisel.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa
19015 15.10.2012 projekti
kooskõlastus
Suurupi küla, Pärtli tee 29 a. Suurupi alumise (puidust) tuletorni tehniline hoone, reg nr 9468, Suurupi alumise (puidust) tuletorni elamu, reg nr 9467, Suurupi alumise (puidust) tuletorni kütusehoidla, reg nr 9466, muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt. Koostaja Urmas Arike. Tellija MTÜ Suurupi Selts, Anne-Ly Mitt.
kooskõlastan KK 02.10.2012 protokoll nr 236. Parandused sisse viidud.
Muinsuskaitseameti Harjumaa vaneminspektor, Silja Konsa